Loading...

 

Këto janë gjërat që për asnjë arsye nuk duhet t’u zbulohen të tjerëve, që të kenë përparim më të madh në jetën tonë.

Indianët kanë një nga filozofitë më perceptuese të quajtura “darshana”, e cila kërkon vizionin intuitiv dhe të menjëhershëm të realitetit.

Ata nuk dëshirojnë të vërtetën, por nga përvojat kërkojnë një shpjegim sistematik për të shpjeguar pjesën tjetër të ekzistencës njerëzore.

Shpirti është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse e shohin atë si pjesë të një përvoje çliruese që kushtëzon kohën dhe hapësirën.

Hulumtuesi Vyacheslav Ruzov tërhoqi tërësisht në kulturën indiane, postulat e hinduizmit dhe mënyrën në të cilën ata e përfytyrojnë jetën e tyre me mençurinë e tyre.

Njerëzit e mençur të Indisë i dhanë këshilla të mëdha, mes tyre, sugjerime për atë që duhet të mbani sekret në mënyrë që të jeni të begatë në jetë dhe gjithmonë mbani misterin rreth saj.

  1. Asnjëherë mos i tregoni të tjerëve planet që keni në afat të shkurtër, të mesëm ose të gjatë
  2. Nëse kryeni një veprim nga zemra dhe në mirëbesim, nuk keni nevojë ta tregoni atë
  3. Mos i zbuloni kufizimet tuaja seksuale ose ndonjë aspekt tjetër të jetës suaj
  4. Kur ju duhet të tregoni guximin tuaj ose të kryeni një akt heroik, mos e thoni atë, nëse e ndjeni – bëjeni
  5. Të gjitha njohuritë shpirtërore që keni, jetojini
  6. Problemet e brendshme ose konfliktet e bërthamës tuaj familjare nuk duhet të ndahen
  7. Asnjëherë mos e humbni energjinë duke folur keq për të tjerët
Loading...