Loading...

Diakonia Agapes – Zyra Sociale, Zhvilluese dhe e Emergjencës e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë në Kuadër të projektit “Rikthim tek Mundësitë e Reja” (RE-IN-VEST), që financohet nga Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim të Gjermanisë, zbatuar nga GIZ realizoi në Bashkinë Belsh kampin 3-ditor me fëmijë të moshave 6 – 14 vjeç.
Kampi ofroi aktivitete psiko-sociale për fëmijët e rikthyer dhe atyre të shtresave vulnerabil për të lehtësuar procesin e riintegrimit të tyre. Kampi u mundësua edhe me bashkëpunimin e ngushtë me Drejtorin e Ndihme Ekonomike Arsim Kultur të Bashkisë të cilët u vunë në dispozicion të kësaj nisme.

Loading...
Loading...
Loading...