Loading...

Parku Kombëtar Shebenik-Jabllanicë këtë herë ka tërhequr vëmendjen e speleologëve ndërkombëtarë. Shpellat shqiptare janë një tjetër pasuri natyrore e paeksploruar, jo vetëm nga turistët, por dhe nga specialistët e huaj.

Speleologët ndërkombëtarë po studiojnë shpellën e Akullit në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë.

Shpella e Akullit daton gjatë shekujve II-III, në kohën e sundimit bizantin dhe është përdorur kryesisht për banim, dhe këtë e tregojnë më së miri pikturat që ndodhen në të.

Ajo se çfarë mund të gjendet në shpellën e Akullit janë stalaktitet dhe stalakmitet e lloj-lloj formave.

Shpella ka një gjatësi prej 48 m dhe një lartësi 10 m, si dhe gjerësi mesatare 9 m linear dhe është krijuar si rezultat i erozionit të tokës.

Sa më në thellë të shkosh, aq më shumë ndjen ajrin e ftohtë dhe pikat e ujit të ngrira, të cilat pas shkrirjes bien mbi shkëmbinj duke krijuar një melodi të këndshme që të shoqëron gjatë gjithë qëndrimit në të.

Dramatic ice sculptures form in the Guler Ice Cave, a partially collapsed lava tube near Mount Adams, Washington. The cave, located near the community of Trout Lake, features thousands of icicles and other ice formations. One end of the lava tube is lower than the other, which scientists believes traps cold air in the lava tube year round.

Thousands of icicles, including some that stretch from floor to ceiling, form in the Guler Ice Cave near Mount Adams, Washington. The cave is a partially collapsed lava tube formed during an eruption of Mount Adams during the past 20,000 years. One end of the cave is lower than the other and scientists think that traps cold air, which keeps the cave icy even during the summer. The Guler Ice Cave is located near the community of Trout Lake.
Loading...
Loading...
Loading...