Loading...

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka zbardhur emrat e personave që do t’i nënshtrohen kontrolleve mjekësore në KMCAP Epror gjatë muajit shtator të këtij viti për të marrë pensionin. “Gazeta Shqiptare” publikon sot listën e plotë me emrat e 269 personave që duhet të kryejnë ekzaminimet pranë Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë. Këta individë, në rastin që nuk do ti nënshtrohen kontrollit mjekësor, nuk do të mund të marrin apo rimarrin pensionin e invaliditetit nga ISSH. Të gjithë ata persona që bëhen të paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe kanë dëmtime fizike apo gjymtime të forta, duke përfshirë verbimin, iu lind e drejta për pension invaliditeti. Për të përfituar këtë lloj pensioni të plotë, të reduktuar dhe të pjesshëm, përfituesi ose i autorizuari me prokurë paraqitet në ALSSH të vendbanimit, sipas regjistrimit në gjendje civile, për të bërë kërkesën e përfitimit të pensionit të invaliditetit. Përfituesi për pension invaliditeti ose i autorizuari me prokurë, së bashku me kërkesën duhet të paraqesë dhe dokumentet që vërtetojnë moshën e identitetin, ato që vërtetojnë periudhat e sigurimit dhe llojin e punës, si dhe dokumentet që vërtetojnë të ardhurat e realizuara e gjendjen shëndetësore. Ky dokumentacion i dorëzohet mjekut të ekspertizës, i cili pas verifikimit njofton datën për të kaluar në KMCAP, ose i kthen mbrapsht dokumentet për pasaktësi. KMCAP në mbledhjen e tij shqyrton paraprakisht dokumentet, njofton dhe ekzaminon të sëmurin, merr vendimin përkatës jo në prani të tij, dhe kryetari i KMCAP-it ia komunikon zyrtarisht të sëmurit gojarisht dhe nëpërmjet vërtetimit tip. Kundër këtij vendimi i sëmuri ose invalidi mund të ankohet tek KMCAP-i epror. Ankesa bëhet me shkrim dhe dorëzohet në DRSSH përkatëse.GSH

LISTA E PERSONAVE QË DO TË PARAQITEN NË KMCAP EPROR PËR MUAJIN SHTATOR 2019

Nr. Emër Mbiemër KMCAP Data Ora Rrethi
KARDIOLOGJI
1 AJSHE DUSHAJ KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TROPOJE
2 SADIK KORTOÇI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TROPOJE
3 SANIJE VAKAJ KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TROPOJE
4 DRITA CENAJ KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TROPOJE
5 RUKË MESHI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TROPOJE
6 NAFIJE BAJRAMAJ KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TROPOJE
7 NUSHE GJOKA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TROPOJE
8 HYSEN BALISHTA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TROPOJE
9 SHPRESA NEZIRAJ KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TROPOJE
10 MARK GJECAJ KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TROPOJE
11 ESMERALDA RUÇI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 GJIROKASTER
12 LUAN KASMOLLARI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 KORCE
13 ERJON BEÇOKU KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 KORCE
14 SHPRESA ROKO KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 KORCE
15 MENTOR HAMATI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 KORCE
16 LULJETA BREGU KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 KORCE
17 ARTUR KOLONJA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 KORCE
18 HAMET HOXHALLI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 KORCE
19 BUJAR SHERI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 KORCE
20 FATE TERZIA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 KUKES
21 QEMAL MUJA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 KUKES
22 SHKURTE DIBRA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 KUKES
23 KIJE HALAJ KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 SHKODER
24 LIZA NDOCI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 LEZHE
25 DRITA MUÇAJ KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 VLORE
26 ELMAS AGO KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 VLORE
27 FERIT QERRETI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 ELBASAN
28 SHERIF KOÇI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 ELBASAN
29 QEMAL ÇEPI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 ELBASAN
30 MYSRET FEÇANJI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 ELBASAN
31 NAXHMIJE QOSJA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 ELBASAN
32 SEFER SULI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 ELBASAN
33 SEIT ÇEKREZI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 ELBASAN
34 LAVDIJE PAJA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 ELBASAN
35 QEMAL SHERJA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 ELBASAN
36 SABIRE GJOLENA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 ELBASAN
37 BLERTA BARDHO KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 FIER
38 DYLBERE DACI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 DURRES
39 MUHAMET KONI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
40 GEZIM DERVISHI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
41 RAMIZ LIMANI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
42 BIDO DEMO KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
43 MIMOZA KORRA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
44 GENTJAN ÇERA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
45 GENCI ALIKO KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
46 NATASHA SHAHU KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
47 LULEZIM HOXHA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
48 TEREZIN LOCI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
49 LULE MARTINI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
50 SOTIR BABOÇI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
51 DHIMITER LLAZARI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
52 FATBARDHA VASKA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
53 BAKIE RIZVANI KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
54 SHEFQET LIKA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
55 EMINE KOLA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
56 DIANA BICJA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE
57 FATOS TOSKA KARDIOLOGJI 18.09.2019 08,00 TIRANE

PSIKIAT/OCULIS
58 NUREDIN BRAHAJ PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TROPOJE
59 MAJLINDA VUKAJ PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TROPOJE
60 KADE TOSKAJ PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TROPOJE
61 GJYLE KARAKUSHI PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 KUKES
62 FERID NDREU PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 KUKES
63 TAULANTIN MANA PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 GJIROKASTER
64 ISUF RRUCI PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 DIBER
65 FLAMUR LIKA PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 DIBER
66 BATJAR MAHMUTAJ PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 VLORE
67 FATOS TORO PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 VLORE
68 NEZIR ÇELA PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 FIER
69 XHEVIT ALLIU PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 ELBASAN
70 MIRJETA KULLOLLI PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 ELBASAN
71 MARASH MEÇAJ PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
72 XHEMILE ABAZAJ PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
73 SHPRESA KRUTANI PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
74 DILAVER VRESHTI PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
75 ILIR SPAHIU PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
76 PRANVERA HOXHA PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
77 RESHAT RAMANI PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
78 PETRIT HODJA PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
79 AURELA ZEMBLAKU PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
80 MEXHIDE ELEZI PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
81 ELIVERTA DEMELLI PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
82 ILIRJANA AVDIAJ PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
83 BLERINA SHKRETA PSIKIAT/OCULIST 20.09.2019 08,00 TIRANE
PATHOLOGJI
84 ISNI GJONI PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 TROPOJE
85 RUKË KOJELI PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 TROPOJE
86 NEXHMIJE PONARI PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 TROPOJE
87 YLBER ÇAKRAJ PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 TROPOJE
88 AGIM ALIAJ PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 TROPOJE
89 QAMIL DOÇI PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 TROPOJE
90 SHKELQIM BAJRAMAJ PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 TROPOJE
91 MARJETA MATAJ PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 DIBER
92 XHEVAT KOLA PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 DIBER
93 XHEMILE BIBA PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 DIBER
94 SERVET META PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 DIBER
95 SKENDER SATA PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 DIBER
96 AGIM GODENI PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 KUKES
97 ISAK GERMIZI PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 KUKES
98 MUHARREM QARRI PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 KUKES
99 FATMIRE GJOKA PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 KUKES
100 SANIJE DAUTI PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 KUKES
101 SKENDER MUJA PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 KUKES
102 GENCI BERBERI PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 KORCE
103 PËLLUMB JEREVIJA PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 SHKODER
104 VALDETE ALIA. PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 LEZHE
105 GJON DODAJ PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 LEZHE
106 MILAZIM KUÇI PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 FIER
107 FLORA DAKA PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 FIER
108 SHQIPE BALLA PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 ELBASAN
109 FATIME KORRA PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 ELBASAN
110 HAHIRE HOXHA PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 ELBASAN
111 BEDRI GJOCI PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 ELBASAN
112 ILIR SHALA PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 DURRES
113 ZAMIRA MILE PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 TIRANE
114 ARBEN DEDEJ PATHOLOGJI 25.09.2019 08,00 TIRANE

Loading...
Loading...
Loading...