Loading...

Të nderuar qytetarë, duke nisur nga data 10 tetor, Bashkia e Elbasanit nis procesin e Buxhetimit me Pjesëmarrje në të gjitha Njësitë Administrative dhe lagjet e qytetit.

Prej më shumë se një dekadë tashmë, ju njiheni me këtë proces, i cili për nga rëndësia zë vendin kryesor, pasi jeni ju që përcaktoni prioritetet tuaja dhe ndikoni drejtpërdrejt në vendimmarrje.

Përpara hartimit të buxhetit të vitit pasardhës, për Bashkinë e Elbasanit është e rëndësishme të vlerësojë mendimin dhe gjykimin e çdo qytetari, për këtë është e domosdoshme pjesëmarrja juaj.

Më poshtë është axhenda e takimeve në çdo Njësi Administrative:

Loading...
Loading...
Loading...