27 C
Tiranë
Friday, August 23, 2019

(Information, Interaction, Attraction)

Kryefaqja Tage BASHKI ELBASAN PLAN

Tage: BASHKI ELBASAN PLAN

Bashkia Elbasan zhvillon dëgjesën e katërt publike për hartimin e Planit...

Bashkia e Elbasanit ka zhvilluar dëgjesën e katërt publike për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor. Në këtë dëgjesë është diskutuar për draft-projektin e rrugëve...

Bashkia intensifikon takimet për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor

Bashkia e Elbasanit po intensifikon etapat e hartimit dhe miratimit të Planit të Përgjithshëm Vendor me qëllim që ky plan të realizohet përpara afatit...