Loading...

Me 7 qershor Universiteti “Aleksander Xhuvani” do te zgjedhe kryetarin dhe strukturat drejtuese te Keshillit Studentor.
Prej shume vitesh ky Universitet nuk kishte funksional Keshillin Studentor. Per here here te fundit zgjedhjet ne Universitetin” A.Xhuvani” jane zhvilluar ne 2007. Qe nga ajo kohe nuk ka pasur me as zgjedhje dhe as keshill funksional.
Pas nje pune 1-vjecare perfaqesuesit e studenteve ne senatin akademik Shpetim Hala dhe Studim Hysa, me mbeshtetjen edhe te strukturave te rektoratit, u arrit qe te hartohej nje projekt-draft per rregulloren e zgjedhjeve e cili u miratua unanimisht ne senatin akademik.
Pas miratimit te Rregullores, e cila u be publike ne Ëeb-in e Universitetit “A.Xhuvani”, ju hap rruge krijimit te komisioneve perkatese. Tashme komisionet zgjedhore pas konstituimit te tyre kane filluar nga puna per ngritjem e komisioneve zgjedhore ne fakultete. Ndersa kandidatet per kryetar te Keshillit Studentor dhe per anetar keshilli do te kene afat deri me date 20 maj per tu vetekandiduar.
Zgjedhjet do te mbahen me date 7 qershor, date ne te cilen te gjithe studentet e Universitetit “A. Xhuvani” do te zgjedhin perfaqesuesit e tyre ne Keshillin Studentor te cilet do te kene nje mandat 2-vjecar.
Studentet duhet te behen pjese e zgjedhjeve dhe te ushtrojne te drejten e tyre te votes per alternativen me te mire dhe perfaqesuesit me te denje.

Loading...
Loading...
Loading...