Një studim i kryer së fundmi ka zbuluar se çfarë profesioni kanë njerëzit që janë dominantë në shtrat.

Rezultat e këtij studimi tregojnë se mjekët dhe psikologët, gjithmonë kujdesen ta kënaqin partneren, ndërsa politikanët kujdesen vetëm për kënaqësinë e vet.

Më keq për sa i përket zotërimit të shtratit janë menaxherët dhe drejtorët që mësuar t’i kontrollojnë punëtorët në vendin e punës dhe shpesh e shpenzojnë energjinë në punë.

Si pasojë ata nuk kanë ‘’më fuqi’’ të kenë performancë të mirë në shtrat. Më pas renditen politikanët. Ata i shpesh i ndërrojnë partnerët seksualë. Bëjnë seks të shpejtë dhe sipërfaqësor.

Më pas vijnë avokatët mjekët dhe psikologët. Këta renditen në një grup meqë profesioni i tyre i bën të jenë të kujdesshëm.

Ata pothuajse kurrë nuk e marrin të parët iniciativën në shtrat dhe shumë shpesh çështje parësore kanë që ta kënaqin palën tjetër.

Në vendin e parë renditen artistët. Artistët i tmerrohen seksit të zakonshëm ndaj bëjnë çdo gjë për të zotëruar në krevat.