Loading...

Bashkia Gramsh ka publikuar një njoftim mjaft të rëndësishëm për fermerët. Ky njoftim ka të bëjë me marrjen e tapive të tokës së shpërndarë sipas ligjit 7501.
Për tu bërë pronarë të sipëfaqes se dhënë nga komisionet, kryefamiljaret duhet të paraqiten në zyrat e bashkisë për të dorëzuar dokumentacionin përkatës dhe për të plotësuar formularët. Ky proces përfundon më 31 dhjetor të këtij viti.
Ja njoftimi i bashkisë:

Fermere!

Ju rikujtojme afatin perfundimtar per plotesimin e AMTP-ve: 31.12.2019.

Per cdo sqarim paraqituni prane zyrave te bashkise Gramsh!

Loading...