Ne degjesat publike qe kryetarja e bashkise, zonja Luljeta Dollani, organizoi me banoret qe jetojne ne fshat, u ngrit edhe problemi i zevendesimit te koteniereve te demtuar, te cilet sherbejne per grumbullimin dhe largimin e mbetjeve urbane.

Zëri i qytetareve, nuk shkoi në “vesh të shurdhët”, por u vleresua me kujdes dhe u vendos në prioritetet e punes se bashkise. Me buxhetin e saj u blene 72 copë koteniere te rinj, si dhe një makinë e posaçme teknologjike, te cilat do te sherbejne per rritjen e nivelit te pastertise ne fshat.

Kotenieret e rinj jane vendosur ne fshatrat Pishaj, Qerret, Cërujë, Çekin, Trashovice, Shemrize ( se afermi), Mashan, Bersnik, Kodovjat, aty ku ky sherbim u vendos dy vitet e fundit..

Me kontigjentin e dytë, do te vendosen koteniere edhe ne fshatrat Drize, Gjergjovine, Kotorr, Silare, Zgjupe, Bulcar, Kokel dhe Bratile etj.

Puna vazhdon!