Një enigmë e re është duke pushtuar rrjetin. Mendoni se mund të gjeni me një shikim se cila është gota e parë, nga pesë prej tyre që mbushet e para me kafe? Ende nuk e keni gjetur?
Me poshtë kjo foto zbulon enigmën që ndoshta ju mundoi paksa.