Sipas Guinness World Records,, objekti më i shtrenjtë i ndërtuar mbi tokë në të gjithë historinë e njerëzimit është Stacioni Ndërkombëtar i Hapësirës.
Ky stacion është ende në ndërtim dhe vlera përfundimtare do të jetë 100 miliardë dollarë.
Stacionit vazhdojnë ti shtohen module të reja dhe pritet që të jetë në funksion deri në vitin 2024 por kjo do varet shumë nga fondet që do akordohen për mirëmbajtjen e tij.