Natyra në këtë periudhe me shkrirjen e dëborës është spektakolare, çka e kthen këtë zonë malore në shumë të vizitueshme. Gjinari shquhet për ushqimet bio,si dhe për bujtinat të cilat frekuentohen masivisht në të katërta stinët.

Gjinari, një perlë turistike e Elbasanit dhe pjesë e programit të 100 fshatrave është një nga destinacionet më të bukura.

Natyra në këtë periudhe me shkrirjen e dëborës është spektakolare, çka e kthen këtë zonë malore në shumë të vizitueshme. Gjinari shquhet për ushqimet bio,si dhe për bujtinat të cilat frekuentohen masivisht në të katërta stinët.

Ajo çfarë lë për të dëshiruar është rruga e cila në vende të ndryshme gjatë gjithë gjatësisë së saj është shembur, megjithatë kjo nuk i ka ndaluar vizitorët…