Loading...

Kristian Boçi përkrah sportistin elitar të xhudos Indrit Çullhaj, fitues i 78 medaljeve ndërkombëtare 3 herë kampion Ballkani e 12 vite kampion Kombëtar.
Biznesmeni Boçi do ta mbështesë kampionin Çullhaj edhe në rrugëtimin për në Tokio 2020.
Lidhur me këtë përkrahje sportisti Indrit Çullhaj ka shprehur një mesazh motivues në rrjetet sociale. Ja çfarë shkruan ai:
S𝘱𝘰𝘳𝘵, 𝘓𝘰𝘥𝘩𝘫𝘦, 𝘝𝘶𝘢𝘫𝘵𝘫𝘦, 𝘋𝘩𝘪𝘮𝘣𝘫𝘦, 𝘗𝘶𝘯ë 𝘦 𝘱𝘢𝘭𝘰𝘥𝘩𝘴𝘩𝘮𝘦, 𝘥𝘰 𝘱𝘶𝘯𝘰𝘫𝘮𝘦 𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘦 𝘥𝘪𝘵𝘦 𝘴𝘪 𝘥𝘩𝘦 𝘮𝘦 𝘰𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘦 𝘻𝘫𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘦 𝘯𝘨𝘳𝘪𝘵𝘶𝘳 𝘴𝘢 𝘮𝘦 𝘭𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘍𝘭𝘢𝘮𝘶𝘳𝘪𝘯 𝘒𝘰𝘮𝘣𝘦𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘚𝘩𝘲𝘪𝘱𝘦𝘵𝘢𝘳
𝘉𝘢𝘴𝘩𝘬𝘦 𝘮𝘦 𝘒𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘪𝘯 Florian Marku
𝘎𝘫𝘪𝘵𝘩𝘢𝘴𝘩𝘵𝘶 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘦 𝘣𝘦𝘳𝘦 𝘒𝘳𝘦𝘯𝘢𝘳 𝘦 𝘵𝘦 𝘭𝘶𝘮𝘵𝘶𝘳 𝘥𝘩𝘦 Kristian Boci 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘣𝘦𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵𝘫𝘦𝘯 𝘲𝘦 𝘥𝘰 𝘮𝘦 𝘫𝘢𝘱𝘦 𝘥𝘳𝘦𝘫𝘵𝘦 𝘓𝘰𝘫𝘳𝘢𝘷𝘦 𝘖𝘭𝘪𝘮𝘱𝘪𝘬𝘦 #𝘛𝘰𝘬𝘺𝘰2020 𝘪 𝘫𝘢𝘮 𝘮𝘪𝘳𝘯𝘫𝘰𝘩𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘳 𝘨𝘫𝘦𝘯𝘥𝘴𝘩𝘮𝘦𝘳𝘪𝘯𝘦 𝘦 𝘵𝘪𝘫𝘦 𝘯𝘥𝘢𝘫 𝘮𝘦𝘫𝘦
𝘕𝘫𝘦 𝘝𝘪𝘵 𝘪 𝘙𝘪 𝘥𝘰 𝘯𝘪𝘴 𝘮𝘦 𝘚𝘺𝘯𝘪𝘮𝘦 𝘵𝘦 𝘳𝘦𝘫𝘢.

Loading...