Trashëgimtarët e ish-të dënuarve politikë përfitojnë pagesat për këstin e tretë të kompensimit. Janë në total 500 përfitues, të cilët duhet të plotësojnë dokumentet për të marrë këstin e tretë. “Gazeta Shqiptare” publikon listë me trashëgimtarët, të cilëve u kërkohet të dorëzojnë në Drejtorinë e Përfitimeve certifikatë personale dhe numër të ri të llogarisë bankare. Pasi të plotësojnë dosjen, ata mund të tërheqin këstin, sipas shumës që i takon gjithsecilit.

Dokumentet
dhe afati
Përfituesit e këstit të tretë duhet të dorëzojnë llogarinë bankare edhe certifikatën. Vetëm 3 muaj afat do të kenë në dispozicion trashëgimtarët për të dorëzuar dokumentet që nevojiten pranë Drejtorisë së Pagave dhe Dëmshpërblimeve. Kjo vlen për familjarët e rreth 200 ish-të dënuarve. Përkundrejt të dënuarve që jetojnë, të cilët mjaftohen duke dorëzuar vetëm certifikatë familjare dhe numër llogarie, lista e kërkesave për trashëgim-tarët është më gjerë. Nga këta të fundit për lëvrimin e çdo kësti kërkohet: kopje e letërnjoftimit, numër llogarie, certifikatë vdekjeje, certifikatë e trungut familjar, dëshmi trashëgimie dhe prokurë. Sipas Ministrisë së Financave, certifikata e vdekjes është kusht ligjor për shpërndarjen e dëmshpërblimit dhe nuk zëvendësohet me vendim gjykate, që shpall të vdekur individin. E njëjta gjë vlen edhe për certifikatën e trungut të familjes, e cila nuk mund të zëvendësohet me certifikatë negative, të lëshuar nga zyrat e gjendjes civile. Nga ana tjetër, nëse nuk ka një përfaqësues me prokurë, procesi ndërlikohet edhe më tepër, pasi duhet që për në ndarjen e çdo pagese të gjithë përfituesit e radhës së parë dhe të dytë që kanë aplikuar të kenë bërë dorëzimin e dokumenteve. Në të kundërt, dosja mbetet e bllokuar. Është pikërisht kjo një ndër arsyet, krahas pamjaftueshmërisë së fondit, ajo që ka sjellë ngadalësim të procesit për këtë kategori.

FELLENXE SALI SPAHIA
QEMAL SALI GURI
SHASHE IZER HOXHA
ALBANA MEHMET HOXHA
BESNIK MEHMET HOXHA
HAZBIJE MEHMET HOXHA
SHPETIM MEHMET HOXHA
SABRIJE JAHJA QESJA
ARJAN HAKI QESJA
BUKURIJE HAKI QESJA
DRITA HAKI AHMETI
FATMIR HAKI QESJA
KUDRETE HAKI QESJA
KUJTIM HAKI QESJA
LIRI HAKI SHEHU
NURIKA HAKI HOXHA
PRANVERA HAKI XHINDOLI
SKENDER HAKI QESJA
GANXHE SHIROKA
KRISTINA KOLE SHIROKA
BIANKA KOLE SHIROKA
FILIP KOLE SHIROKA
FATIME XHABIR JANGULLI
BANUE KASEM FIKU
SHQIPE KASEM MANJANI
PLEURAT TEKI CACO
VIRGJINESHA TEKI STAROVA
NASTASI KOCI VRETO
GLIQIRI MARKO MIZAKU
GJERGJINA MARKO BICKA
AFROVITI TODI XEXO
ROMEO KRISTO XEXO
VOLTISA KRISTO NASLAZI
THOMAIDHA KRISTO PARAVANI
NURIHAN NEXHIP KULLA
NURIJE XHAFERR GJYZELI
HYLLDYZE XHAFERR KERTUSHA
EUGEN MUHARREM GJYZELI
ZEGJINE HAJDAR CERRIKU
VASFIJE MERSIN TAFA
BEHAR MERSIN CERRIKU
HURMA MERSIN LAMCJA
IKE MERSIN QORRI
FERIT MERSIN CERRIKU
VARVARA VASILEIOS KENOUTI
ANASTASIA VASIL KENOUTI
SPYRIDON VASIL KENOUTI
FLORIJE MYSLYM PASHAJ
EDMOND SELFO PASHAJ
JETNOR SELFO PASHAJ
ILIR SELFO PASHAJ
HYSEN SELFO PASHAJ
PELLUMB SELFO PASHAJ
SOKOL SELFO PASHAJ
RABIHAN ARIF MERSINAJ
AVNI SKENDER MERSINAJ
PRANVERA SKENDER BARXHAJ
ANDROMAQI DHIMITER LAPA
ANASTASIA PANO LAPA
LEANDRO PANO LAPA
ANDREA PANO LAPA
ISIDHORA PANO LAPA
ARTEMIS PANO KOCI
ELENI KRISTOFOR PUKA
ELI KRISTOFOR RRENJA
SPIRO KRISTOFOR KALLAPODHI
MILEVA DHIMITER ZIU
PAVLINA KOZMA LITI
XHILDA KOZMA LAKU
PIERINA KOZMA PAPAJANI
THEOLLOR KOZMA ZIU
IBRAHIM MYFTAR KUPI
XHEMILE EMIN PEÇA
MEHMET JONUZ PEÇA
MUHARREM JONUZ PEÇA
SULBIJE JONUZ MEMA
HIRIE JONUZ RRAPI
NEXHMIJE JONUZ JATA
BASHKIM JONUZ PEÇA
TEREZE PREND PRENUCA
MARTE DED PERDODA
DAVE DED PALUKA
KRISTINA DED PERNUCA
MARJANA DED KUPE
GJET DOD GERA
PREND DOD GERA
GJOK DOD GERA
BIB DOD GERA
PRENG DOD GERA
MARA DOD GERA
KIMETE SAIT TAFILAJ
ADMIR BAHRI TAFILAJ
LUAN BAHRI TAFILAJ
GENC BAHRI TAFILAJ
DHURATA BAHRI VEJUKA
MUHAMET SHERIF LANGU
ZINET SHERIF TUFA
MYZEJEN SHERIF SHALA
NAXHIJE AHMET GASHI
BEGE SHABAN BALLA
SHKENDIJE SHABAN VEZI
BUJAR SHABAN GASHI
FATBARDHA SHABAN ÇUKA
LEONARD SHABAN GASHI
GEZIM FADIL SOPOTI
SHQIPE FADIL SHYTI
FLAMUR FADIL SOPOTI
DILA NDUE PALOKA
GJOK LLESH PALOKA
LEZE LLESH NDOJA
MARIJE LLESH KOLA
DRANDE LLESH GJONAJ
FERDANE DAJLAN MUÇELLI
LIRI DAJLAN MUÇELLI
GRAMOZ DAJLAN ZAIMAJ
SADO DAJLAN KAMANI
VERZIKO DURO GJATA
SEME DURO SKENDERI
NERENXE DURO KULA
SOSE DURO BICI
SELIME DURO ZENELI
NAXHIJE DURO FEZULLAI
SELAJDIN DURO YMERI
SAFETE DURO KULA
FATBARDH DURO YMERI
HALIT DURO YMERI
ALFRED BEKTASH SKENDERI
SEDEFKE QERIM TOLA
KORAB ZAUDIN TOLA
ILLI ZAUDIN TOLA
ADMIRIM ZAUDIN TOLA
HIDE ZAUDIN TOLA
FELLENXA ZAUDIN ALUSHI
RUDINA ZAUDIN TOLA
DAFINA ZAUDIN MUÇA
IBRAHIM ALUSH GJOCI
ESAT ALUSH GJOCI
NEXHMIJE ALUSH LAMI
SELIM ALUSH GJOCI
SHKENDIE MUHAMET ISA
QERIME MUHAMET MYDERIZI
BARDHYL MUHAMET LATIFI
ENDRIETA SPIRO RADOVICKA
ENRIK SPIRO GJOKA
GENCI SPIRO GJOKA
RABIHAN ARIF MERSINAJ
AVNI SKENDER MERSINAJ
PRANVERA SKENDER BARXHAJ
FLORIJE MYSLYM PASHAJ
EDMOND SELFO PASHAJ
JETNOR SELFO PASHAJ
ILIR SELFO PASHAJ
HYSEN SELFO PASHAJ
PELLUMB SELFO PASHAJ
SOKOL SELFO PASHAJ
VARVARA VASILEIOS KENOUTI
ANASTASIA VASIL KENOUTI
SPYRIDON VASIL KENOUTI
ZEGJINE HAJDAR CERRIKU
VASFIJE MERSIN TAFA
BEHAR MERSIN CERRIKU
HURMA MERSIN LAMCJA
IKE MERSIN QORRI
FERIT MERSIN CERRIKU
ELISABETA NDREK PEPA
VASILIKA NDREK PEPA
GABRIEL NDREK PEPA
ANDROMAQI DHIMITER LAPA
ANASTASIA PANO LAPA
LEANDRO PANO LAPA
ANDREA PANO LAPA
ISIDHORA PANO LAPA
ARTEMIS PANO KOCI
ELENI KRISTOFOR PUKA
ELI KRISTOFOR RRENJA
SPIRO KRISTOFOR KALLAPODHI
MILEVA DHIMITER ZIU
PAVLINA KOZMA LITI
XHILDA KOZMA LAKU
PIERINA KOZMA PAPAJANI
THEOLLOR KOZMA ZIU
IBRAHIM MYFTAR KUPI
XHEMILE EMIN PEÇA
MEHMET JONUZ PEÇA
MUHARREM JONUZ PEÇA
SULBIJE JONUZ MEMA
HIRIE JONUZ RRAPI
NEXHMIJE JONUZ JATA
BASHKIM JONUZ PEÇA
MIMOZA RAGIP META
VALDETE RAGIP META
ENGJELL ILIAZ BEJLERI
MERI ILIAZ KUKAVIQI
MYRIFETE ILIAZ PESHTANI
MYZAFER ILIAZ BEJLERI
SABRI ILIAZ BEJLERI
MRIKA KOL GJOKA
DAVE PAL GJINI
DILA PAL NIKOLLI
AGE PAL NIKOLLI
KASTRIOT PAL GJOKA
VIOLETA PAL KITA
DRITA PAL PACUKU
FLORA PAL MRACA
SHPRESA PAL ZMALAJ
BLERINE PAL ZMALI
AUREL PAL GJOKA
XHAFERR ASLLAN MECA
LUTFI ASLLAN MECA
XHEMILE HASAN KOLA
GANI ISUF KOLA
PETRIT ISUF KOLA
AGIM ISUF KOLA
NETE ISUF KOLA
RUFJIE ISUF CAKONI
FETIJE ISUF KOLA
SULEJMAN HASAN KURTI
LETE SULEJMAN LLESHI
NIHAT SULEJMAN KURTI
BESNIK SULEJMAN KURTI
BIB PRENG LLESHAJ
MARTIN PRENG LLESHAJ
ILINKA NASTO KITANI
GJERGJI QIRJAKO KITANI
NASTASIA QIRJAKO KRISTO
NAUM QIRJAKO KITANI
SPASE QIRJAKO KITANI
VITERA QIRJAKO MIHAL
KAFAZE SHERIF QEVANI
QAMILE SHERIF QEVANI
NEVRUZ SHERIF QEVANI
NURIJE MALIQ TOCI
BESNIKE FAIK PARTALLI
SULBIE FAIK XHELESHI
QEMAL FAIK TOCI
MENTOR FAIK TOCI
MERIBANE FAIK DACI
BEHAR FAIK TOCI
HALIL ISUF SELMANI
QEMAL ISUF SELMANI
HAZIS ISUF SELMANI
TIJE ISUF MURJA
XHEVRIJE ISUF REÇI
ADIL IBRAHIM SHOTE
ISLAM IBRAGIM SHOTE
MUSTAFA IBRAHIM SHOTE
SHAHIN IBRAHIM SHOTE
LULJETA PRENG KOLA
ARBEN PRENG KOLA
FLORA PRENG KOLA
DAVA PRENG KOLA
EDMOND LAJTHIA
ARDIANO LAJTHIA
ILIR LAJTHIA
TRITAN VELI COLLAKU
ANA VELI CILIKI
MIRGETA VELI THACI
MIMOZA VELI TUFA
SAIMIR VELI COLLAKU
TATJANA TOMORR BERXOLLI
ILIR DOKO DOKO
AGRON DOKO DOKO
ADRIAN DOKO DOKO
FATOS SAMI HADERI
VALENTINA SAMI HOXHA
ADRIAN SAMI HADERI
GENTI CANO
ALMA CANO
EDMOND GUIDO XHIMITIKU
ROZALBA GUIDO PALI
SERXHO GUIDO XHIMITIKU
MILTO EZIO XHIMITIKU
ALEKSANDER EZIO XHIMITIKU
LEONARDA EZIO XHIMITIKU
ORNELA MIHALLAQ BELLO
BRIKENA MIHALLAQ BREGU
SHEZAIR ASTRIT SINANAJ
FLORIE ASTRIT ZYBERI
GJINOVEFA ASTRIT SINANAJ
ZENEL ASTRIT SINANAJ
LINDITA MUHAMETAJ
LUAN SINANAJ
MIMOZA RRAPAJ
LULZIME SINANAJ
LAVDOSH HYSEN XEBA
HAFIZE BEXHET MUSABELLI
NADIOLA BEXHET PELLUMBI
PETRIT BEXHET MYRTE
FARIJE FESTIM KOCIVERA
ZHULJETA FESTIM SORKADHIES
ALMA FESTIM MANESHI
GEZIM FESTIM BEGOLLI
AGE NDUE FRROKU
DAVA NDUE CUNI
GJELE NDUE GJURA
MARJANA NDUE LEKA
MRIKE NDUE BRUNGA
ZEF NDUE LLESHI
NDREC NIKOLL LLESHI
MARTE NIKOLL LLESHI
MARE NIKOLL LLESHI
GJERGJ NIKOLL LLESHI
ORNELA FECANJI
ILDA BARDHI
AGIM BARDHI
PERLAT QEMAL GURI
NEIM QEMAL GURI
MURAT QEMAL GURI
HENE QEMAL GURI
LEONORA QEMAL DHIMA
SALI QEMAL GURI
ALKETA SELIM HASANI
NDRICIM SELIM AHMETI
SANIE PLEURAT CACO
ARJANA PLEURAT GUNBARDHI
BLEDAR AJET QORRI
ELONA AJET QORRI
FLUTURA AJET TAFA
NDUE PREND GERA
PAL PREND GERA
FRROK PREND GERA
MARTE PREND MARDEDAJ
GJELA PREND MARKU
MRIKE GJOK RICA
PJETER GJOK GERA
PELLUMB GJOK GERA
MARTIN GJOK GERA
ARBEN GJOK GERA
DAVITA GJOK GERA
ARTAN MUHAMET LANGU
SHPETIM ABDURRAMAN TUFA
SOKOL SHALA
ANOLA XHULI
ALMA FLAMUR DHAMO
MANJOLA FLAMUR SOPOTI
XHAFERIE MUSA SHEHU
SABAJETE MUSA MALKA
DASHNOR MUSA MUCELLI
ENTELA MUSA KALOTI
FLORA KOLLESHI
RAMIZ KAMANI
SHAQE XHAFERAJ
VULLNET KAMANI
ATHINA SATIP CAUSHLLARI
NEVRESKE SATIP XHEMOLLARI
MELEQ SATIP GJATA
TRENDELINE SATIP AGOLLI
NURE SATIP OSMANLLARI
GJYHERE SATIP MANOKLLARI
IRINI SATIP KODRA
HURMA REFAT SHATO
NAZIKE REFAT MILLOSHI
ERVEHE REFAT MILLOSHI
ULUSI NEKI BICI
MIRANDA FATBARDH XHANGOLLI
EDMOND FATBARDH YMERI
FAZLI FATBARDH YMERI
FATMIR IBRAHIM GJOCI
VJOLLCA IBRAHIM MUJI
KUJTIM HASAN ISA
FLUTURA HASAN PITKA
ZHULJETA HIQMET VJERDHA
ARBEN HIQMET MYDERIZI
MIRELA HIQMET ZHITI
SOKOL HIQMET MYDERIZI
BLEDAR AJET QORRI
ELONA AJET QORRI
FLUTURA AJET TAFA
ADRIANO THOMA NAUNI
DRITAN THOMA NANI
ANTONIO THOMA NANI
PETRIT PERPARIM DURAKU
GANIMETE PERPARIM DURAKU
MIGENA HAXHI PESHTANI
ARBEN MYZAFER BEJLERI
LINDITA MYZAFER BEJLERI
ERMIRA XHAFERR MECA
ASLLAN XHAFERR MECA
AGRON XHAFERR MECA
VALENTINA XHAFERR MECA
BESNIK XHAFERR MECA
FEJZI GANI KOLA
SANIE GANI KOLA
BUKURIE GANI LIKA
TRANDAFILE GANI SELMANI
FLUTURA GANI LIKA
QEMAL GANI KOLA
SOFJIE GANI CELA
KLODJAN PETRIT KOLA
ALBAN PETRIT KOLA
ARMANDO PETRIT KOLA
LILJANA QAMIL VALTERI
VERE QAMIL VALTERI
ALMIRA BESNIK KURTI
YLBER VALTERI
AGE BIB LLESHAJ
DAVE BIB GJOKA
DRANE BIB LLESHAJ
PLLUMB BIB LLESHAJ
PRENGE BIB LLESHAJ
TONIN BIB LLESHAJ
FLORA MARTIN LLESHAJ
ILIR MARTIN LLESHAJ
KASTRIOT MARTIN LLESHAJ
MARJANA MARTIN DODAJ
VLADIMIR MARTIN LLESHAJ
JANAQ NAUM KITANI
MIMOZA NAUM LAZAREVSKA
VLLADE NAUM KITANI
ALEKSANDER NAUM KITANI
DJANA NEVRUS HOXHA
VALBONA NEVRUS HOXHA
MIMOZA NEVRUS MUCA
ARLIND NEVRUS HOXHA
XHESIKA BEHAR TOCI
FAIK BEHAR TOCI
ENDRIN BEHAR TOCI
MAJLINDA HYSEN TOCI
MARJETA QEMAL DOCI
ARDJAN QEMAL SELMANI
TOMORR QEMAL SELMANI
GENC QEMAL SELMANI
SAIMIR QEMAL SELMANI
AUREL HAZIS SELMANI
BLENDI HAZIS SELMANI
NDOREJA ADIL EMINI
YSEN ADIL SHOTAJ
BURBUQE ISLAM SHABANI
ETMONT ISLAM SHOTE
ZHANETA ISLAM POKA
BARDHYL ISLAM SHOTE
MIRELA ISLAM ASLLANI
YLLI ISLAM SHOTE
ERJOLA ISLAM SHOTE
GRETA BESNIK DEDA
NAZMIJE BAJRAM KURUSHI
MUSTAFA AHMET KURUSHI
AGIM AHMET KURUSHI
FARUK AHMET KURUSHI
DRITA AHMET KURUSHI
ERMIRA HYSEN KINA
PLARENT BASHKIM KINA
RAJNA BASHKIM KINA
BAJRAM KARAFIL ISUFAJ
QAMIL KARAFIL ISUFAJ
ABEDIN KARAFIL ISUFAJ
HYRIJE TAJARIT COCKA
PELLUMB ILMI COCKA
VJOLLCA ILMI MUSA
MYZAFER DERVISH SOJLI
XHEMAL GALIP SOJLI
LUMNIJE GALIP SOJLI
GRETA GALIP MULLAJ
BEQIR SURE AJAZI
ENGJELLUSHE FAIK LEVANISHTI
KASTRIOT BEKTASH LEVANISHTI
REZART BEKTASH LEVANISHTI
VALBONA BEKTASH LEVANISHTI
FANE SHABAN BUCPAPA
ADEM ADEM BUCPAPA
BUJAR ADEM BUCPAPA
DRITA ADEM ARUSHA
QEMAJL ZENEL BUCPAPA
SADETE ZENEL ARUSHA
FLORA PRENG NOKAJ
VERONIKA PRENG GJERGJI
PRANVERA MUHARREM KAU
ASQERI
MUHARREM KAU
LULZIME MUHARREM BARDHI
MAKBULE MUHARREM BAROMETA
NEXHMEDIN MUHARREM KAU
REUF MUHARREM KAU
XHEVRIJE MUHARREM DELIALLISI
AGRON HYSENJ PLAKA
BAJAME HYSENJ SHAHAJ
LAME HYSENJ PLAKA
LAVDOSH HYSENJ PLAKA
MINUSHE HYSENJ BAMAJ
AFROVITI TODI XEXO
ROMEO KRISTO XEXO
VOLTISA KRISTO NASLAZI
THOMAIDH KRISTO PARAVANI
SIBE SELMAN LACI
GANI HALIT LACI
REME HALIT PRENCI
ALEKSANDER RADOMIR XHUDOVIQ
MILLAN RADOMIR XHUDOVIQ
SENKA RADOMIR ANDRELLARI
SLLOVENKO RADOMIR XHUDOVIQ
SEMINE RUSTEM BRACELLARI
MELINDA RESHAT BRACELLARI
MEDINE RESHAT SKURA
MYRYBAN RESHAT HASANI
NESMIJE RESHAT ILJAS
VOJSAVE RESHAT RECELLARI
ELENA ZEF ZORBA
LUCIJE ZEF ZORBA
SKENDER CAUSH MEKOLLI
REMSIJE CAUSH JASKU
VJOSE CAUSH KAPUSHI