Një e katërta e europianëve do ta preferonin nëse vendimet e politikave do të merreshin nga Inteligjenca Artificiale në vend të politikanëve.

Qendra për Ndryshime në Qeverisje në Universitetin e Spanjës anketoi 2,500 persona në Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë, Gjermani, Francë, Irlandë, Itali dhe Holandë në muajin janar.

Rezultatet reflektojnë një shqetësim të madh ndaj ndryshimeve të bëra nga përparimet në teknologji, me më shumë se gjysmën e të anketuarve të shqetësuar se vendet e punës do të zëvendësohen nga robotët dhe 70 përqind që shprehen se inovacioni teknologjik i pakontrolluar mund të sjellë më shumë dëm sesa dobi për shoqërinë.

Por, të anketuarit gjithashtu shprehën shqetësime rreth ndikimit të marrëdhënieve digjitale duke zëvendësuar kontaktin njerëzor, ndërsa më shumë njerëz kalojnë kohë në internet.

Megjithatë, përpos qëndrimit kundërshtues ndaj teknologjisë, një e katërta e të anketuarve deklaruan se do të preferonin që Inteligjenca Artificiale të merrte vendime për qeverisjen e vendit sesa politikanët.

“Ky qëndrim, i cili ka të ngjarë të lidhet me mosbesimin në rritje të qytetarëve ndaj qeverive dhe politikanëve, përbën një pyetje të rëndësishme të modelit evropian të demokracisë përfaqësuese, pasi sfidon vetë nocionin e sovranitetit popullor”, tha Diego Rubio, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Ndryshimet në Qeverisje.

Në të gjithë botën, qytetarët kanë shprehur një zhgënjim në rritje ndaj demokracisë dhe skepticizëm në rritje që zëri i tyre ka një ndikim në vendimet politike

Por vendimet algoritmike nuk janë zgjidhje pa probleme: ato mund të integrohen me paragjykimet dhe paragjykimet e programuesve të tyre ose manipulohen për të arritur rezultate specifike, duke i bërë rezultatet si potencialisht problematike si ato të bëra nga njerëzit.

Studimi gjithashtu zbuloi se të anketuarit presin që qeveritë të kufizojnë ndikimin e teknologjisë në jetën e tyre.

“Kjo thekson paradoksin në të cilin jetojmë. Njerëzit janë të zhgënjyer me qeveritë, por në të njëjtën kohë u kërkojnë atyre të trajtojnë efektet negative shoqërore dhe ekonomike që mund të kenë teknologjitë në zhvillim”, thuhej në studim.