Njoftim!

Të nderuar studentë, në lidhje me procedurën e regjistrimit për sezonin e vjeshtës, ju ftojmë të informoheni sipas njoftimit në faqen zyrtare të Universitetit të Elbasanit, “Aleksandër Xhuvani” www.uniel.edu.al